Blog-illustraties

Illustratie
Serie illustraties bij blogs
Opdrachtgever
Frog Coaching
Techniek
Procreate

Corina Groffen van Frog Coaching geeft onder andere ACT trainingen. ACT staat voor Acceptance and Commitment. Zij schrijft hierover inspirende blogs op Linkedin. En ik maak er illustraties bij. Ze vertellen het visuele verhaal bij de blog. Niet te zwaar en met een kleine knipoog. 

De animatie 'Babysteps' gaat over nieuwe gewoontes aanleren.

De mediterende kikker gebruikt Corina in haar ACT-trainingen.

'Weet wat je wilt! Mét mini-plan-van-aanpak' is een plan van aanpak waarmee je je niet langer laat leiden door angst. Verzamel moed en ga er voor!

In 'Maak Moeten motiverend' geeft Corina haar alternatieve invulling van MOETEN:
M editeren
O ntspanningsoefening
E moties vrij laten stromen
T rouw zijn aan mijn waarden
E nergiegevende activiteiten
N ee zeggen.

In 'Gevoelige woorden en ACT' geeft Corina een recept waarmee je je minder door woorden op de kast laat jagen. Deze blog kwam uit rond kersttijd.