Rabobank | Right

LX Design
Compliance training | leercampagne
Opdrachtgever
Rabobank
Doelgroep
18.000 medewerkers van Rabobank wereldwijd
Bureau
TinQwise
Team
TinQwise | Rabobank | Studio Airport: UX/UI design | Jurriaan Hos: illustraties | Willianne Timmer en Syca: development
Mijn rol
Creative lead | UX/UI design
Mijn taken
Concept | Wireframes | UX-design, basisvormgeving | Art-direction | Beeldplan | Testen

Rabobank wilde dat al haar medewerkers wereldwijd zelf de juiste beslissingen kunnen nemen op basis van de regels.

Scope

Een leercampagne over Compliance door middel van een serie interactieve onepagers over thema’s rondom risk-awareness, gedifferentieerd op regio, functie en klantcontact.

Doel

Functionele trainingen die zo zijn gebracht dat het je raakt. Herkenbaar voor de medewerker. Ze helpen de medewerkers risky situaties te leren herkennen in hun dagelijkse werk, zodat zij weten wat de kaders zijn waarbinnen zij kunnen handelen en zij zelf de juiste beslissingen kunnen nemen.

Concept

Om de aandacht van de eindgebruiker te trekken en vast te houden is elke training opgebouwd uit verschillende componenten die zijn ontworpen rondom principes die cognitieve overload reduceren en de lezer aansporen. 
Door intense samenwerking met het TinQwise-team en met name met de learning specialist sluiten inhoud, didactiek en user experience nauw op elkaar aan.

De vormgeving is deels gebaseerd op de Rabobank-huisstijl - herkenbaar, functioneel en rustig - en deels op een eigen, zachtere stijl, om in te kunnen spelen op het gevoel van de gebruiker.